فیلم های آجدار پلیمری در صنایع مختلف از جمله لاستیک سازی به عنوان لاینر جهت جلوگیری از چسبندگی ورق‌های لاستیکی مورد استفاده قرار می گیرند که مزایای استفاده از این محصول جدا سازی راحت ورقهای لاستیکی پخته نشده از یکدیگر، جلوگیری از لیز خوردن ورق لاستیکی تولید شده و همچنین باعث برش یکنواخت ورق های لاستیکی می‌شود. 

برزین پلیمر قابلیت تولید انواع فیلم آجدار با شرایط زیر را دارد.
​​​​​​​​​​​​​​
    ضخامت:       50 الی 300 میکرون
    عرض:           150 الی 1000 میلی متر
    رنگ:             طبق سفارش ​​​​​​​
    طول رول:       طبق سفارش

فیلم آجدار پلیمری